Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westmaas.

530

ende

schepen... sterf de... 1646.... (Rest uitgesleten.)

3. Hier leyt begraven Gerritgen Aeriensd. die huysvrouwe van Jacob Heyndericksz. van de Gyesse sterft den Xllen junius op Odulphus dach anno 1624.

4. Hier leit begraven Geert C Cornelis Pietersen van de Mey ao. 1601 sturff op den XX. LX jaere.

laes van Strij en huisvrou van r Schoor is geboren op den .. . Jannewary ao. 1662 out sijnde

5. Hier leyt begraven Aertgen Symensdr. de huisvrou van Anthonis Dirckz. van der Koei sij sterft int jaer ons Heeren op den eersten november 1637.

6. Hier leit begrave Bastiaentgen Zegersdr ter die

huisvrouwe van Dirck Aeriense Fonckert overleden deser werelt int jaer ons Heere

7. Hier leyt begraven Marijghe Cornelis Blaucamer die huysvrouwe van Heynderick Wouterse van Leent, sij sterf op den VII Mey anno 1665 ende den selve Hendrick Wouterse van Leent sterft de XXIIII April anno XVIc LXXIIII.

(Een bouwhuis op een ruitvormig schild.)

8. Wapen : drie kraanvogels (2 en 1); helmteeken een kraanvogel tusschen een vlucht. (Opschrift verdwenen.)

9. Hier leyt begraven Dirck Adriaensz. Fonckert in sijn leven dyckgraef vant Westmaessche Nyeuwe lant ende van oudt Beyerlandt van wegen die van Cromstrijen ende de Group sterft den 20 Januarius 1631.

10. Hier leyt begraven Anthonis CiaessoonSpruyt

hij sterft den XXXen December int jaer ons Heere 1609.

11. Wapen: een leeuw; helmteeken een vlucht.

Sluiten