Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westmaas. 531

Hier leyt begraven Dirck Janse Vrij jongman sterft den 11 November 1725 in sijn leven heemraat in Beverland van de gronde van Cromstrije oud 28 jaer.

12. Hier leyt begrave Tonis Cornelis Pieter ... ano.XVc 45 den XXIII dach decembris en .. florys doch ter sijn huysvrou sij sterf ano. MVc

13. Hier leyt begrave Neelken Jacopsdochter huysvrou van Claes Jacobsz. Lem sij sterft den 6 April 1696.

14. Hier leyt begrave Tuenis Dircksen van der Cooy sterft den 10 Mey anno 165| (?).

15. Wapen: doorsneden: boven een visch, beneden gedeeld: I. drie vogels (2 en 1); II. drie potten met hengsels (2 en 1); helmteeken een vlucht.

Hier leyt begrave Aeryaentgen Gielys Vinck huysvrou van Yemen jacobse Lem'is geboren int jaer 1603 sterft int jaer 1653.

16. Hier leyt begrave Crin Cornelissen van der Tas in sijn leven geweest dickgraef van Nieuw ende [Crom] Strien sterf den .. April 1627.

17. Hier leyt begrave Cornelis Symonssoë van Maesnieulant sterf int jaer va 57 de 23 dach Octobris.

18. Hier leyt begrave Claes Cornz. van Driel hij sterf den Xlen November 1603 ende sijne huisvrou Haesken Cornelis ende sterf ao. 57 den X December.

19. Hier leit begrave Neeltgen Geerits van Herp jonghe dochter oudt sijnde 48 jaren en is begraven den eersten Junius anno 1652.

20. Hier leyt begraven Pluentie Cornelis de huisvrou van Willem Aertsen is gestorven den 24 April 1641 out sijnde 76 jaer.

Sluiten