Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woerden.

533

vormige bloem, en voorts op een schildje een buste waarboven S. Mattheus.

Op de andere schildjes ziet men de beeltenissen van de evangelisten Ma reus, Lucas en Johannes en van Aar on en Mos es. (Blijkens het Maandblad Ned. Leeuw 1918 blz. 335 betreffen deze wapens Michael Mosch, predikant circa 1672 en zijne huisvrouw Maria van Hogerschey, benevens-hare dochters uit haar vorig huwelijk met Huibert de Wit t.w. Catharina de Wit gehuwd met Gijsbert Griffioen en Geertruida de Wit, die later huwde met Gijsbert Costerus.)

Op den koperen lezenaar van den preekstoel ziet men de letters — en — en het jaartal 1770.

Op een bord ziet men vermeld de Gedenkweerdicheyt van Woerdens wedervaren. De twee laatste regels luiden: 7 dito (d.i. Sept. 1675) vierde elck de verlaatdach der Francen in zijn eigen herstelde kerck.

1. Samuel 7 vers 12. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

9

Gelooft zij de Heere. Anno 1677 -j^.

14 17 AbrahamG.Rustinganno 1677-^. Peter Bier 1867 -p

Ned. Herv. Kerk te Woerden.

Deze kerk is 12 jaren geleden gerestaureerd en toen zijn de zerken met de volgende grafschriften onder een vasten planken vloer verdwenen. (Vgl. Wapenheraut 1917 blz. 19.)

1. Hendrik Knijf Aartzoon 1771.

2. A. van Zeyst.

3. Dirk May --37 (no. 53)

4. Willem Paling en Sophia Walgraef 1774. (no. 26)

5. Steven van der Kas Hendrikzoon 1771. (no. 44)

Sluiten