Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woerden. 536

43. J. A. Ca en en A. A. Zaal egtelieden. (no. 5)

44. Maarte Tibbe Klaaszoon 1771.

45. Jan Lem en Geertruy Geel Gieter 1771 enhaarlieder zoon Wouter Lem.

46. Arie Bos 1773.

47. A. Wolbrink.

48. R[oeland] v[an] W [ijk]. (Deze was koster en de overgrootvader van den tegenwoordigen koster.)

49. J. Lelivelt en D. van Es.

50. Achter een hek een gevierendeeld wapenschild in wit marmer, waaruit de wapenfiguren en het helmteeken zijn geslagen.

Vóór het hek op een steen: Ingang van dit .graf: J. S. S. Gedenk te sterven.

(Volgens den koster ligt hier een zeekapitein J. S. Schaap begraven.)

51. Ambert van Rossum en Hillegonda van Swanenburch 1684.

52. Klaas Bos en Antie Verbaan met haar lieder dogter Ag ie Bos.

53. Jacobus de Kooning Hk. Zn.

54. J. Kip.

In den muur: .

55. Aan de nagedachtenis van haren kerkvoogd den heer C. B r u n t H.Jzn. overleden 3 febr. 1908 in* dankbare herinnering gewijd door de Ned. Herv. gemeente te Woerden ca. 10 Juli 1908.

Zalig is de dienstknecht welken zijn Heere als Hij komt zal vinden alzoo doende. Luc. XII: 43.

Op den lezenaar van den voorzanger is gegrift:

Mattheus Tek van Reyneveltshoek en sijn huisvrouw Margaretha Outshoorn 1717.

Sluiten