Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woubrugge.

538

In den vloer ligt een kolossale zerk, waarop twee wapens:

I. drie ruiten (2 en 1); gekroonde helm ; helmteeken twee uitkomende armen.

II. een dwarsbalk vergezeld van drie wassenaars; gekroonde helm; helmteeken twee uitkomende berenklauwen.

In den rand voor zoover te lezen:

Hier legghen begraven de... Here ende Vrouwen van Woude

God die ziel

(Volgens een der bekende blaadjes van Buchell, komen de eerste heeren van Woude uit Woerden; Lis dus het wapen van Woerden. Een dier heeren huwde in de'14e eeuw met Helwijna Woude domina en' deze voerde op een blauw veld een gouden dwarsbalk vergezeld van drie zilveren wassenaars; helmteeken twee bruine berenklauwen. Het 2e wapen zou dus het oude wapen Van Woude zijn. De zoon van Helwijna ex Jacobus [van Woerden] nam blijkbaar het wapen zijner moeder aan. Althans bij volgende generaties vermeldt Buchell het laatste wapen, voorzien van twee banieren zijnde Woerden.)

Op de lezenaars van den preekstoel en den voorzanger ziet men als wapen alleen drie wassenaars (2 en 1), bij den laatste vergezeld van 1705.

Dit wapen dateert dus blijkbaar uit den tijd toen de goederen van de laatste der Van den Woude's nl. Jacoba die met Gijsbert van Raephorst trouwde en in 1514 weduwe was, overgingen op hare nicht Maria van Matenesse die huwde met Jan van Duvenvoorde.

(Buchell zegt: quibus extinctis ad Duvenvordios devolutu Warmondensë domïn.; vgl. ook Obreen, Het geslacht v a n W a ssenaer blz. 151.)

Ned. Herv. Kerk te 't Woud.

Op een grafzerk onder den toren leest men:

Hier leyt begraven Aem Heinriksz. starf ao. XVc V de derd dach in April ende Margriet sijn wijf starf ao. XIIIIcLXXIX den leste dach in Julio, bidt voor die zielen ende Jan Symonsz haer vader.

Sluiten