Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Wijngaarden.

Op het orgel leest men: Dit orgel is geschonken door ambachtsheer en vrouwe dezer gemeenteC. Vroege van Wijngaarden 29 Augustus 1916.

Ned. Herv. Kerk te IJssehnonde.

Verschillende grafzerken liggen onder planken. Het was mij mogelijk de volgende grafschriften op te teekenen: 1. Hier leyt begraven Willem Derksen Aryswager hooghedick hemerat van Dircksmetsland ende Verkensoort sterft den eersten Julius anno 1637 out sijnde 58 jaren.

2 Wapen een scheprad.

H. L. B. G. N H. S. F. D. 28en July 1659 out 75

jaar. Hier leyt begraven Dirck Pieters Verschoor in sijn leven hemraedt int Oostijselmonde sterf den 3 Januarius anno

1663 oud sijnde 86 jaren. Hier leyt begraven Jan Verschoor

hij is in den Heere gerust op den 6 Maert out sijnde 68

jaer.

3. Hier leyd begraven Johan van Lieshout sterf den 22en febr. 1688 out 70 jaeren.

4. H. L. B. B. G. A. I. V. Gerrit Aryensen.

5. Hier leyd begraven Maria Pieters Huysvrouw van Hendrik Lansbergen schout van IJsselmonde sterf den 15en februari 1688 out sijnde 57 jaeren.

6. Gerrit Aeryensen out 77 jaer.

7. P. B. S. B. out 26 jaren is dese werelt overleeft den 15 february 1706.

Sluiten