Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJsselmonde.

541

8. Hier leit begraven ... ken Hendrickx out 85 jaer starf den 5 Desember ao. 1594 en't is achhondert en zeven haer

kinderen of .. kinderen daer sij beste ofte overbeste mueder

of was in haer leven.

9. Hier leyt begraven Aryaenke Ghijsbrechts de huysvrou in haer leven van Adryaen Aertszoon sterff

10. H. L. B. G. I. I. v. D.

11. A. Hoogendijk ao. 1682.

12. Hier leit begraven Cornelis Yansen Int Velt de Jonge hij sterft den 14 July 1637 oudt 32 jaer.

H. P. v. Gooien 1706.

13. Hier leit begraven Leentken Foppen een dochter van Fop Dirricksen de huisvrouwe van Cornelis Gerritsen. Sij sterft op den 23 dach van December anno 1619.

Hier leyt begraven Cornelis Gerritsen hij sterf

den ... Augusty anno 1666 oud zijnde ontrent .. jaer.

14. Hier leyt begraven Cornelis Willemsen Noortdijck in sijn leven gheweest heemraet van het Westambacht van Yselmonde; hij is in den Heere gherust op ten Hen Junnius anno 1660 oudt sijnde 4. jaeren.

Hier leyd begraven Neeltie Claes huysvroüw van F lor is Pouwelse Verschoor sterft den 10 September 1693 out 51 jaeren.

15. S. Overschie 1722.

16. H. L. B. G. Trijntie Pieter.s is gestorven op den

in het jaar

17. Hier rust Johanna Delfsiel huysvrou van Roelof Verse veld sterft den 29 April 1719 out 40 jaren.

18. Hier leyt be

Pietertie Ge..

gestorven d

Yanuwary

out 79

Sluiten