Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ljsselmonde.

543

27. Hier leyt begraven GrietgenLenerts huysvrou van H e nrickjansselntveltout 78 jaeren sy sterf den 8en february 1662.

28. Hier leyt begraven Pieterke Gornelisdochter oudt sijnde 55 jaren en sterf den 4 September int jaer duysent en ses hondert.

Hier leyt begraven Adryaentgejacopsen de huysvrou van Sa. Willem Cornelis de Graeff luitenant tot Iselmonde oudt sinde 75 jaren; sij is in den Heere gerust opten 21 Juny anno 16 ..

29. P. D. Weerd.

30. Hier leyt begraven Willë Jacobsen Noortdijck in sijn leven geweest dyckgraef van Smeetslant, de twee cleyne Nieuwe-, lande ende Varckensnoort hij is in den Heere gherust op ten 26en, Maert anno 1632 out sijnde LVI jaeren.

31 begraven

Jansen Int-

(velt) is gestorven op

y ao. 1663

(out sijn)de 82 jaren

begraven

s Cornelissen

Intvelt is gestorven

op den 16 Augustus 1683 oudt sijnde 59 jaren.

32. Hier leyt begraven Johannes van Lieshout schout en secrets. en rentmeester en Hg. dijkheemraad van ljsselmonde en balliuw en secrets. van Lombardije Hg. dijckheemraad van SmeesIand en Varkensnoord en Bailliuwsman van den hove en hoge vierschaar van Zuydholland obiit XVI Juny MDCCXXXV out sijnde 45 jaar 9 maande en 8, daagen.

33. Wapen uitgekapt; helmteeken een griffioenenkop en hals. Hier leyt begraven Arnoult van Winderbeecke gebooren

rentmeester van Haer Ge bannervrou vanMerode

Petersh va end Ridderkerck is gestorven opten

huyse Te Donk int zeven jaer sijnder

In den rand: Hier leyt begrave Jan Cornelisse Rider

Sluiten