Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Zegwaard. **>

(Gemeente Zoetermeer-Zegwaard.)

De kerk is van 1642, is blijkbaar in 1785 vernieuwd, want in den buitenmuur bevinden zich twee steenen, waarop:

De Hand dees drietal jongelingschap heeft dëersten steen aan dit gebouw gelegd tot fundament en trap voor 's mensen heil en godsdiensttrouw den 13 April 1785 door Thomas van Leeuwen oud 11 jaren, Hugo Maaskant oud 10 jaren en Adrianus Overvliet oud 10 jaren.

Deeze kerk anno 1787 volbouwd toen de Heeren I. Kerkhooven en H. I. Vonck schoutten en C. van Leeuwen en C. Maaskant kerkmeesters waren van Soetermeer en Zegwaard.

Op het koor liggen de volgende zerken met opschrift: t. Wapen.Van Eys in ruitvorm.

Hier legt Jonkvrouwe Jacoba Alida van Eys geboren te Amsteldam den 13 April 1719 overleden te Zegwaard den 6 en begraven den 13 April 1768. Melior post aspera fata resurgo.

Vrij van kerkerechte tot den jare 1816.

2. Hier leyt begrave Gerarde Wijten in sijn leven schout van Segwaert en secretaris van Benthuise sterf den 17 Januari 1682.

3. Hier rust Hillegond Hoflant huysvrou van Symon Berckel notaris alhier sterf den lOen July 't jaar 1693.

4. Hier leit begraven Teunis Heindrickse van der Does is gestorve den 20 Yanuari ao. 1681 out 74 jaer.

Hier leit begraven Cornelis Teunisse van der Does is gestorven den 15 April ao. 1681 out 50 jaar.

5. Hier rust Abraham Vorspreet deese gemeentensals predicant bediendt hebbende 23 jaaren overleeden den 16en Maart 1692.

6. Hier legt begraven Den Wel Ed. Gestm. Heer SimonHeymrijk Hoogop in zijn Wel edelen Leven collonel en capiteyn van een compagnie infantery in diensten dezer landen overleden

35*

Sluiten