Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zevenhoven. 547

Bij den Heer J. J. Kiebert te Zevenhoven: 3 Hier leyt begraven Athonis Jacobs bode tot Sevenh ende Noorden sterff Februarius anno 1 . (?)

(Wapen (?).)

4. Hier leyt begraaven Gerrit Heindricksen starf den 9 Jannewarris anno 1618.

J. H. Z. V. H.

5. (Wapen (?) en in een schildhoofd drie rozen.)

..... a van Sevenhoven obiit den 15 December; Anna van Sevenhoven den 19 dito, kin. van Cornelis van Sevenhoven scout beyde begraven den 23 dito 1699.

6. [Int jaer ons Heeren] 1563 dë 16 februarij starf Jan Simë zo scout va Sevenhove. Hier leyt begraven Jan Janszoon Jan Oom ende sterf op ten 27 April in het jaar anno 1638.

7 Hier leyt begraven Jacopse gestorven den .... „aer

int jaer wcr

P. G. V. — A. Bubbenius.

ff.?". .Cyt b?raVe" Anthonis-" dier die man van

Lijsbet Jacobs sterf den anno 1608

Dit graf hoort toe de kinderen van Diert Anthoniszoon.

F HHirr 'rf n8??" A0na V- C Wi,,emsd. huysvrouw P. 14 Sept fm d6S H' E' t0t Zevenhove" ^erff den

A. B.

lTÜ4(Matn «eynaericks Vanëïhoe,,

H=re»"„XriUI"°,gen 'HeimCr' *" iMr°»S 12. W. E. K.

Ao 1592 sterf Aeltie Gijsberts die huysvr. .... Ouwe Jan Jacobs. vuWC

13 Hier leyt begraven Harmen Korneliszoon Verhoeff ende is ghestorven op den 12 September anno 1642.

Sluiten