Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Zoeterwoude.

Men ziet in de kerk de volgende grafschriften:

1. Memento mori Jacobus Slootweg ende Maria van der Go es. 1782. (no. 200)

2. Sta wandelaar beziet dit graf en deze steen hij die hier onder rust ging stil vertrouwend heen. Zijn viertal kinders

om steeds aan zijn deugd te denken

verkozen deze steen

hem op zijn graf te schenken.

J. V. D. Helm overleden den 27 December anno 1817.

3. Hier leyt begrave Kors Claesz. starf op de leste dach van Julius int jaer ons Heeren anno 1602.

Hier leit begraven Annigen Leendersdochter ende starf den 20 Mey anno 1620.

4. Hier leit begraven Willem Cornelisz. Quant(?) sterf den 16 November 1620 out ontrent 77 jaer.

L. G. V. R. V.

5. H. L. B. I C. D. 81. 1611.

6. H. Y. D. V. R. V.

7. Hier leyt begraven Dirckgen Arijnsdochter Vas de huysvrou van Geerret Willems ende steerf de 8 dach van October inyt jaer ons Heere anno 1613.

8. D. I. V. F.

9. Hier leyt begrave Aefgen Joostendr. de huysvrou van Willem Floriszn. ende starf den 13en Januarius ano 1606.

10. Wapen : een zwaan.

Sluiten