Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid Beverland.

552

5. Hier leyt begraven Meuwis Egbertse Saerloes out 57 jaer sterft den 12 febrewary anno 1685 (?).

6. Hier leyt begraven Marya Pieters Bonder stuerf int jaer 1693.

In de consistoriekamer hangt een aquarel, zijnde het wapen van Jacobus Vosmaer, gedeeld: I. op rood een springende zilveren eenhoorn; II. doorsneden: boven op blauw twee gouden krabben boven elkaar, beneden op goud een rood hart; helmteeken de eenhoorn uitkomende; dekkleeden rood en goud.

Ned Herv. Kerk te Zuidland.

De oude kerk ter plaatse, die uit de tweede helft der 15de eeuw dateerde, brandde in den nacht van 21 op 22 Juni 1918 af. Zij was vroeger gewijd aan den H. Apostel Bartholomeus.

Het eikenhouten doophek was uit 1646, de heerenbank uit de tweede helft der 17e eeuw; het tien gebodenbord dateerde uit 1641 en was in 1853 gerestaureerd.

Op het bord met het Onze vader las men:

Gebed des Heetcn door Willem Diepenhorst gewesen schoolmr. en voorsanger Oosterwijk, Rumpt nu Suydland heeft dit geschreven int jaer 1761.

David Tuynder kerkmr.

Op het orgel las men: Geschenk van den Heer L. van der Meer Cz. 1897.

In de consistoriekamer hing een houten bord, eveneens door Willem Diepenhorst vervaardigd met het opschrift:

Het heilgeheim van Godts gecruysten soon

Word in dit heiligdom ontvouwd om elk te leeren

Dat het leeven voor Gods troon,

Alleen voor hen sal sijn, die sich tot Godt bekeeren.

Sluiten