Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidland.

553

Al dit fraai's, dat ik in 1917 beschreef, is verbrand.

De aanwezige grafzerken, wier opschriften ik vóór den brand opteekende, werden gespaard, doordat er eerst een laag asch en hout op viel. Ofschoon er uit de gemeente destijds meermalen verzocht werd om die zerken te bewaren en in de nieuwe kerk weer eene plaats te geven, werden zij door een der kerkmeesters, tevens metselaar, opzettelijk vernield. Gelukkig heeft deze Vandaal • niet lang pleizier gehad van zijn werk, want kort daarop kreeg hij een beroerte, zoodat hij nu een menschelijk wrak is.

Op de in 1917 zichtbare zerken las men:

1. Hier leytJjegravëJan Heyndericksen va Rije sterf ao. XVc XLyiI de XI Octob. en Adryaenae Jans sij huysvrou sterf ao. XVc.

2. (Wapen: een lelie tusschen de letters P. en I.)

Hier leyt begraven Pietertiejacobsdogterout sijnde 55 jaren sterf den 15 November 1656.

3. (Een lelie tusschen de letters M. en I.)

Hier leyt begrave Maertiejacobsdr.sterfden 1 January 1648 out sijnde 48 jaren.

4. Een boog met pijl tusschen de letters H. en P.

(Hij was boogschutter en hoofdman van het St. Jórisgilde.)

5. (Wapen: twee ineengeslagen handschoenen, de polsen naar beneden; van af het boveneinde der polsen gaan twee linten over de handen heen naar het onderste gedeelte van het schild, waar zij een strik vormen. Boven de handen drie gesteelde rózen (2 en 1); helmteeken een roos aan een steel tusschen een vlucht.)

Hyer leyt begrave Leendert Willemsen Hogenhock sterft den 6 Jannevary 1642 out 55 jaren ende Lisbet Leenderts, Ingentye Leenderts, Leendert Leendertssen, Cornelis Leendertssen Hoogenhock, dochters ende soonnen.

6. (Wapen: drie St. Andrieskruisjes; helmteeken een vlucht. Hier leyt begrave [Jan] Jansz. van Almonde in sijn leven

secretaris in Westenrijck hij sterf den 9 Januario ao. 1606.

Sluiten