Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidland.

554

7. Anno 1594 den 13 Maert sterf Neltge Willemsdochter de Vet.

(Wapen: een scheprad.)

8. Hier leit begraven Cornelis Pieterszoon die Herderen sterf int jaer ons Heere XVc XXIII dë XI dach Mey.

Hier leit begrave Cornelis Michielsz. van der Wiel oudt sijnde 56 jaren starf den 21 Yuni ao. 1636. (Een merk en een paard.)

9. Hier leyt begraven Janjansz. starf den 15 December ao. 1590. (Een troffel onder een kroon.)

C V. D

10. Een hart onder een kroon. In het hart de letters *

M.

Aan weerszijden van het hart een meerkol en een roos; onder het hart een vogel.

Hier leit begraven Cornelis van der Meer in leven dijkgraaf van den polder Zuidland overleden den 4e Mei in den ouderdom van ruim 44 jaren en begraven den 9e Mei 1823.

11. Hier leyt begrave Heer Arent Cornelisz. priester die gheslige was en sterfint jaer XVc en XII de VIte dach in Januario. bidt vor de zyelle.

(Een miskelk en de letters H. A. in een medaillon.)

12. Hier leyt begrave Ja Gherritsz. Visscher hij sterf int jaer ao. 1569 in September ende Nele Adriaensdr. sijnder huisvrou was sij sterf ao. 1569 in februario.

Hier leit begrave Pieter Jansz. Boelhouwer oudt sijnde 43 jaer sterf op den 4en November int jaer ons Heeren ano 1629. (Een huismerk, nl. een X waar doorheen een <.)

13. Hier leyt begraven Marikë Florisd. van Delft Ariaen Wille wijf was sterf ao. XVc en XXIIII ... daghe in April.

Gerrit janse van der Bijl.

14. Twee wapens: I. drie zwemmende alen boven elkaar, en daarboven een ster (8); II. een merk gevormd van de letters T. en F.

Sluiten