Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidland.

556

Int jaer MCCCCLXXXVI de XXVI dach i December sterf Marigë Domis Vranckez dochter Jacob ... wijf waes bidt voer die ziel.

20. Hier leit begraven Cornelis Heindrickx Weever en is ghesturven den 2en July ao. 1615 out sijnde 67 jaren.

(Een merk, nl. een schuinkruis, waarop een spoelhamer staat tusschen de letters C. en H.)

(Hij was de laatste baas wever te Zuidland.)

21. Hier leyt begrave Meester Franck Leendersz. sterf den 2 januari ao. 1603.

(Een merk, nl. een omgekeerde hoofdletter V, waardoor twee dwarsstrepen, tusschen de letters F. en L.)

22. Int jaer MCCCC en LXXII opten XXVIIsten dach T January starf Lieve Claes pastoer van deser kercke en leyt hier begraven.

(In de hoeken de zinnebeelden der Evangelisten.)

De Heer Van Toledo, onderwijzer te Zuidland en groot kenner van de historie dezer plaats heeft onder de banken nog de volgende grafschriften gevonden. Ook deze zerken zijn vernield.

23. Hier leyt begraven Jan Willemszoon genaempt Mager paerd is gestorven op den XVIII November anno 1653.

24. Hier leyt begraven Claerken Cornelis van Goeree out 43 jaer sterft den 28 Desember ao. 1629.

(Wapen: de Hollandsche tuin.)

Hier leit begrave-H endrickjac hij starf.. Januwary anno

1629.

(Een merk boven de letter W.)

25. Hier leyt begraven Machteltien Waddendochter sterf den 5 Maert anno 1642.

(Deze zerk was van geaderd marmer.)

26. Anno 1639 op den 30 October sterft Adryaen Jacobse Overthein Borgemeester van 't Suytland ende leit hier begraven. Hier leit begraven Pietertien Ariensd. Overthein oud

Sluiten