Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidland.

557

sijnde 17 jaer sterf op den 12en Januarius in 't jaer ons Heeren anno 1626.

27. Hier leit begraven Domis Pyrsz. die sterft den 17 November 1587.

28. Hier leyt begrave Lenaert Claesz. Spoen schoudt van 't Suydtlant starf op den 9e November anno 1672 oudt sijnde 65 jaer.

29. Hier leit begraven Lijsbet Jansdr. de huisvrou van Cornelis Jansz. Boenisse en starf op den 27en Mey anno 1605.

(Een lanspunt tusschen de letters L. en I.)

30. Hierleyt begraven Jan Cornelisz. Cruyswegh hij ster den 7en dach Mey ao. 1605.

31. Hier liggen begraven Marya Philps gestorvëin December Ao. 1618 ende Marya Hiole gestorve den 30 December ao. 1628 beyde huysvrou van saliger Johan van Almonde in sijn leven secretaris van Westenrijck.

Marya Pasquier huisvrouwe van Willem Leendertz. Hoogenhouck gestorven den 18 Januari ao. 1653.

(Marya Pasquier was de dochter van Johan, secretaris van Westenrijck, en Maritgen van Almonde, die weer de dochter was van Johan van Almonde en Marya Philps.)

Omtrent deze Van Almonde's vermeldt de N. R. Ct. van

26 Juni 1918 het volgende:

De kinderen, gesproten uit de huwelijken (vermoedelijk slechts uit het eerste, omdat het tweede'kinderloos zal geweest zijn) van den evengenoemden Johan van Almonde, vertrokken op één na naar den Briel, waar dus kwamen te wonen: Johan van Almonde (geh. met Bastiaentgen van Son), Pieter van Almonde (geh. met de zuster van den vermaarden zeekapitein Jacob Cleijdijck, en hoogstvermoedelijk de vader van den zeeheld Philips van Almonde) en Cornelia vanAlmonde (geh. met Isaak van Son). Alleen in Zuidland bleef achter Maritgen van Almonde en huwde daar met Johan Gerards, Pasquier. Van haar kinderen trekt de aandacht een zoon, die

27 Nov. 1644 gedoopt werd, en wel omdat hij den naam Philip-

Sluiten