Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuidland.

558

pus ontving. Ruim een maand later, 30 Dec. 1644, werd in den Briel óók een P h i 1 i p p u s geboren, de latere admiraal P h i 1 i p p u s van Almonde. Belangrijk waren die opschriften op de Zuidlandsche grafsteenen dus ook, omdat uit hen bleek, hoe de naam Philippus in het geslacht Almonde gekomen is.

Ned. Herv. Kerk te Zwammerdam.

Op een zerk het wapen Van Loon (Ned. Adelsboek) en: Hier leidt begraven Mr. Nicolaes van Loon in zijn leven

Baliu van de Dorren en Landen van Voshol overleeden den

eersten Maart 1680.

(Zie: Elias, De vroedschap van Amsterdam blz. 441.)

Op een andere zerk: Rein Bisschop obiit 2 Juny 1685.

Op den lezenaar van den voorzanger een wapen, zijnde: een burcht, waarboven een zwaan. Schildhouders twee leeuwen.

Op een heerenbank twee wapens:

I. gedeeld: 1. op rood een gouden driehoek, in de richting van een linkerschuinbalk, de punt naar boven, 2. op zwart een klimmende vos.

II. op blauw een roode burcht, waarboven een zwaan; de burcht staande op een groenen grond. Schildhouders: rechts een griffioen, links een leeuw.

(Zie ook: Leidsch jaarboekje 1904 blz. 167.)

Ned. Herv. Kerk te Zwartewaal.

Op het orgel: Geschenk van de ambachtsvrouwen M. A. en J. J. Hofkes 1 Juni 1902.

Op zerken leest men: 1. Hier leyt Pieter van— geweest schout tot Swartewaal ende is ge...

Sluiten