Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fatsoenlijk te plunderen; gepatenteerde beddenschudders, keukenpieten en fooienstrijkers.

,,'k Heb een afkeer gekregen van dien naren exploitatiegeest; wij enkelen die de weide minnen (het eenig bijzondere landschap waaraan ons Holland is te herkennen) wij mogen eigenlijk dankbaar zijn, dat deze bescheidener schoonheid nog niet per reisbureau aanbevolen wordt aan alleman. Want weet je Gretha wat me trof in die pensionnetjesbuurt? 'kZag er geen menschen met levend enthousiasme, geen bedwongen blijdschap van de begenadigden die het wordingswonder van het groeiend gewas hadden doorschouwd, en gepeild aan het eigen wezen; neen ik zag daar leege zelfvoldaanheid op de gelaten der gasten.

„En heb je wel eens opgelet hoe die leepe pensionmijnheeren praten? Een boom achter hun huis is geen gewone beuk. Dat is een bijzondere boom, een echte bijzonderheid. Als men naast dien bijzonderen boom gaat staan, heeft men een bijzonder vergezicht naar den eersten heuvel op de heide gindsch, en die heuvel dat is weer een erg bijzondere heuvel, die wordt en werd beklommen door ieder die de natuur liefheeft zeggen de kerels met pathos. Maar vraag je ze: wat is dat toch eigenhjk vooreen soort boom, die bijzondere boom? — dan weten de keukenpieten niet, dat het een gewone beuk is. Als jij Gretha„ hier de weide zwervend wilt leeren kennen, dan heb je geen aardappeltjesbakkende gids uit een pensionnetje tot je dienst, dan moet je er zélf op uit trekken, met een paar

34

34

Sluiten