Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L PROLOOG VAN DEN RÉGISSEUR.

Dames en Heeren, Niet op te voeren, zoo zegt men, is de letterkundige operette. Het woord spreekt matter tot Uw verbeelding dan het requisiet. Ge wilt woorden hooren twisten en weenen en lachen, maar ge wilt kleuren en vormen en gebaren zien. Zoo wordt de letterkunde gebannen uit Uw theater. Moeten wij het theater daarom niet brengen in de letterkunde? Wordt het daartoe geen tijd? — Geen mijmering en dialoog meer dooreengehaspeld, de mijmering geve de kleur en de sfeer, de dialoog de handeling. Zij werken alleen maar vruchtbaar samen, wanneer ze afzonderlijk worden opgezet. Wij mijmeren en praten ook niet door eikder heen in het leven, dat we getrouwelijk pogen na te volgen in elke Kunst. Deze letterkundige operette in twee bedrijven, wil een afwisseling geven tusschen mijmering en dialoog. Ik sta hier voor U, alleen maar om U uit te noodigen, weer naar huis te gaan. Deze ope-

5

Sluiten