Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teele zijn houding gevonden. Het zijn ook maar momenten die u werden vertoond, dat wil zeggen, dingen die schielijk voorbijgaan. Want Jenny zal woord hebben gehouden en als een tevreden mevrouw en een gelukkige moeder van een paar Indische kinderen na twaalf jaar Karei hebben weergezien. Er blijft alleen, dat eigenaardig conflict tusschen plicht en liefde, en de verwarring daarvan met de eerste werkelijke teederheid van een man, die laat nog, de pijn van de liefde leert kennen na eenig loos en onbelangrijk avontuur. Maar indien wij u — een plicht die auteurs te vaak vergeten als eerste doelstelling der literatuur — niet tevens hadden willen bezig houden, dan zouden wij deze problemen met wat minder overdreven bewoordingen, los van de verbeelding van menschenfiguren, hebben onderzocht. Ik heb gezegd.

116

Sluiten