Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

OONEELSPELERS hebben den naam immoreel te zijn. Immoreeler tenminste dan dichters of beeldende kunstenaars.

Dat 's natuurlijk pure onzin. De grootste immoraliteit schuilt onder degenen, die 't volstrekt niet schijnen. Maar het leven van een tooneelartist is vrijwel openbaar. Iedereen weet, hoeveel malen hij getrouwd of niet getrouwd is — hoeveel malles hij bezit, of hoeveel faillissementen hij achter den rug heeft, en hoe zijn huiselijke omstandigheden zijn.

En toch, dit belasterde, avontuurlijke leven... ja, het hééft zijn kwade kanten, dat geef ik toe... maar het schijnt voor de gezondheid volstrekt niet schadelijk te zijn. Ik geloof niet, dat in eenige professie de menschen zoo oud worden, als bij het tooneel. En zoo gezond blijven. Een vrouw van vijftig is nog een jong meisje, 'n Man van zestig nog een jeune amoureux. De vitaliteit schijnt onverflauwbaar, en de geestdrift en

7

Sluiten