Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

engagements-aanbod had ontvangen! En daar — begrijpelijkerwijs — niet op was ingegaanI

Slot van dit drama: de geëngageerden beiden gulhartig bij het Nederlandsch Tooneel geëngageerd!

Dit gebeurde in 1884.

Marie Vink kreeg nu prachtig werk te spelen — en een buitengewoon geluk was het voor haar, dat ze onder leiding kwam te staan van een der beste regisseurs, die ons Nederlandsch tooneel heeft gekend, namelijk A. J. Le Gras.

Le Gras was een buitengewoon fijn artist. Hij was geen groot acteur, hoewel hij z'n „genres" had, die onverbeterlijk waren, waaronder de „financier". Maar de groote kwaliteiten van Le Gras lagen in zqn kijk-op-tooneel, in zijn aanvoelingsvermogen, in zqn litteraire ontwikkeling en in zqn paedagogische talenten. Le Gras wist een acteur precies zijn bedoeling duidelijk te maken — maar ook hem te helpen, die uit te beelden. Het is een oude „komediantentruc", om, als een regisseur een opmerking

31

Sluiten