Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dreigde een talentvol, doch volkomen ongeschikt acteur hetzelfde aanbod te doen, beet Van Eysden toe, en zoo werd Marie van Eysden—Vink in den jare 1900 directeursvrouw.

Oef-oef wat gingen er toen een beroeringen door de tooneelwereld! Wat werd er, zooals tooneelspelers dat noemen, „geroddeld" I Nu zou Mevrouw Van Eysden directeurtje spelen, en alle mooie rollen wegpikken, ook die haar niet „lagen"; en Van Eysden zelf zou heldenrollen gaan spelen... Zij zouden samen, geheel alleen...

Kletspraat! Van Eysden bleef wat hij was, een eerlijk, plichtsgetrouw man, en Marie van Eysden speelde geen rol, die haar niet toekwam! Maar bovendien heeft de heer Van Eysden zich als acteur geheel teruggetrokken, om aan de praatjes van zijn eerzuchtige voornemens voor goed een einde te maken.

Ik wil hier even den toneeldirecteur Van Eysden memoreeren, die 't vorige jaar (1923) de Muzen zijn dienst heeft opgezegd. Er was toen geen gelegenheid, den man op waardige wijze naar zijn ambteloosheid uitgeleide te doen, doch, waar dit afscheid zoo nauw samenhangt 40

40

Sluiten