Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stelde voor, de eventueele winst daarbóven te verdeelen. Er viel niets anders te doen, dan dit voorstel te aanvaarden; en het geluk wilde, dat met „De Twee Weezen" en andere bekende

stukken aardige recettes werden gemaakt

zonder echter veel meer op te leveren dan hoog noodig was.

Men worstelde het seizoen door tot Eduard

Verkade onderhandelingen aanknoopte, om „Het Rotterdamsch Tooneel" in zijn „Tooneeltrust" op te nemen. Van Eysden verkocht hem den ganschen inventaris van het gezelschap ,en... ging toen met 'n rijtuigje al zijn acteurs en actrices af, om hen dat, wat zij aan hun oorspronkelijke contractueele salarissen te kort waren gekomen, thuis te brengen, ofschoon zij een minder bedrag officieel hadden aanvaard! Dit staaltje van karakterdistinctie teekent Van Eysden!

De directe van Verkade — Van Eysden bleef directeur-gérant — werd een mislukking. In 1916 werd (vooral door de bemoeiingen van Frits Tartaud) een belangrijk bedrag bijeengezameld, en Het Rotterdamsch Toneelgezelschap 42

42

Sluiten