Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld zou zijn, de rol tóch. nog ééns door Mevrouw Van Eysden gespeeld te zien. En 't gebeurde... met gewéldig „Erf olg"! „Domheidsmacht" werd een der glansrollen van Marie van Eysden, waarin haar gaven zich merkwaardig manifesteerden. Deze rol werd volstrekt niet gespeeld, maar geleefd. Zij is de geïncarneerde domheid... natuurlijk in den zin, zooals Emants haar indiceert. Zij heeft zich zóó schitterend in Marie ter Voorst met al haar eigenwijsheden, domheden, ijdelheden en toch bóven al haar

goede trouw ingeleefd dat menschen die

haar niet kennen, zouden wapen, dat ze hier heur eigen karakter manifesteert!

Maar toch — Marie van Eysden's talent helt voornamelijk over naar den humoristischen kant. Zij heeft dat gezonde, vrooljjke, dat voor 'n blijspel volstrekt onontbeerlijk is. Als ze lacht en den dolleman uithangt, werkt dat ongelooflijk

aanstekelijk. Maar. meestal is ze dan ook

waarlijk in die stemming, en werkt ze even vroolijk in op haar medespelers. Zn' is eigenlijk de sterkere, machtige folio-editie van het soort, waar de onvergetelijke Mien Schmidt Crans een 50

50

Sluiten