Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Nogmaals — het is volstrekt niet de bedoeling geweest een standaard-werk te schrijven. Het is de bedoeling geweest, bh' het afsluiten van een zód glanzende carrière als Marie van Eysden—Vink achter zich heeft liggen, in 't kort uiteen te zetten wat deze voor beteekenis in de groote cultuurgang had. De vijf en veertig jaren die liggen tusschen „De dochters van Hasemann", waarmee Marietje Vink in 1879 debuteerde en „La Comédienne", waarmee ze in April en Mei 1924 het Tooneel vaarwel zegt, omvatten een der mooiste stukken toneelhistorie, die wij ooit zullen kunnen boeken!

Er zitten zelfs vliegen op de neus van Zeus; en daarom valt het niet te verwonderen, dat er ook veel „vliegen" de naam der Van Eysdens trachtten te bewandelen. Maar dit zal nooit kunnen beletten te erkennen, dat met Marie van Eysden's afscheid de kroon wordt gezet op een indrukwekkend monument van talent èn energie 54

54

Sluiten