Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— een monument, dat zij zichzelve heeft opgericht!

Den 14en Maart 1924 ia Marie van Eysden zestig j'aar geworden. Van heinde en verre kwamen gelukwenschen, onder meer van Minister de Visser. Haar huis was vól en vól met bloemen: gracieuze en levende bewijzen van de enorme sympathie waarop zn' bogen mag. En nu zullen de Van Eysdens nog een groot aantal gelukkige jaren de vreugden des levens kunnen plukken.

Ik wensch hen die van harte toe.

Den Haag, Maart 1924.

55

Sluiten