Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Tijdschriften 1

Encyclopedieën. Woordenboeken. Algemeene Handboeken . 8

Algemeene Onderwerpen 14

Landbouwaardrijkskunde 14

Frankrijk, 14. — Fransche Koloniën, 15. — Overige landen, 16.

Landbouw-Onderwijs en -Instituten 17

Weerkunde 17

Scheikunde 18

Microbiologie 19

De Bodem. Agrogeologie 20

Irrigatie. Drainage 21

Bemesting 21

Landbouwplantkunde 22

Algemeene Plantenteelt 28

Bizondere Plantenteelt 25

Aardappel, 25. — Aardnoot, 25. — Banaan, 25. — Beetwortel, 25.— Cacao, 25. — Calotropis, 26. — Cassave, 26. — Castorolieplant, 26. — Citroen, 26. — Graan, 26. — Haver, 26. — Bang-ilang, 27. — Kamfer, 27. — Katoen, 27. — Koffie, 27. — Kola, 27. — Lavendel, 27. — Maté, 27. — Palmen, 28. — Parfums, 28. — Ramehplant, 28. — Rubber, Caoutchouc, Guttapercha, 28. — Sisal, 29. — Soja, 29. — Suikerriet, 29. — Tabak, 29. — Thee, 30. — Truffels, 30. — Vanille, 30. — Wijn, 30. — Artsenijgewassen, 30.

Tuinbouw 81

Algemeene Werken, 31. — Tuinaanleg, 32. — Vruchtenteelt, 33. — Groententeelt, 34. — Bloementeelt, 34. — Boomteelt, 35.

Boschbouw 36

Plantenziekten. Insecten. Schadelijke invloeden .... 38

Veeteelt. Landbouwdierkunde 41

Algemeene Werken, 41. — Veevoeding. Weiden, 41. — Hygiëne en Ziekten van het Vee, 42. — Paarden, 43. — Ezels,

44. — Runderen, 44. — Schapen en Geiten, 44. — Varkens,

45. — Pluimvee en Konijnen. Wild. Gevogelte, 45. — Visch,

45. — Kreeft. Oesters. Slakken. Kikvorschen, 46. — Bijen,

46. — Zijdeteelt, 47. — Honden, 47.

Sluiten