Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

blz.

Hoofdstuk 1. Wat handelt over de vreugden van een

edelman, en over een gebochelden toovenaar 7

Hoofdstuk 2. Hoe ik verstoppertje speel, met een geldbuidel 10

Hoofdstuk 3. Spreekt over het ware goud uit bovenwereldsche gewesten 15

Hoofdstuk 4. Waarin ik leer begrijpen, wat een taak het voor Columbus moet geweest zijn, om Amerika te ontdekken 19

Hoofdstuk 5. Waar de gave der elfen machtiger blijkt dan de ellende des levens 23

Hoofdstuk 6. Over de troostrijkheid van herscheppingen 27

Hoofdstuk 7. Waarin ik toegeef niets van de dichtkunst te begrijpen, en haar toch een reeks van gedenkteekenen sticht 31

Hoofdstuk 8. Over de bootvaart van een koenen droomer 34

Hoofdstuk 9. Over een boekenkist, een leeuwerik, en een stad in de verte 38

Hoofdstuk 10. Waarin een dag staat beschreven, zooals die uit den geborduurden zak van een fluweelen lijfrok wordt verloren 42

Hoofdstuk 11. Van een ruiker,, waarmee ik mijn kamer op tracht te vroohjken 46

Hoofdstuk 12. Van een toovenaar, die zich onzichtbaar gemaakt heeft, en van zijn rijk, dat ik toch binnentreed 51

Hoofdstuk 13. De doos van Pandora 56

Hoofdstuk 14. Hoe een tocht wordt begonnen, en een kind er de beteekenis aan geeft 61

Sluiten