Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Liszt de Charmeur.

Liszt, de heksenmeester onder de pianisten van Europa, was tegelijk de meest begeerde man van het continent," zegt Huneker in een hoofdstuk over Liszt en de vrouwen.

Maar was Liszt de meest begeerde man, zoo was hij ook de hoffelijkste.

Het is opvallend, hoezeer Liszt over de vrouwen zwijgt om* trent wier verhouding tot hem minder edele en verheven ge* nichten gaan. Het schandaalboek van Liszt's minnehandel staat vol met namen, die men in zijn gesprekken of in zijn corres* pondentie zelfs niet maar genoemd vindt. Dit alleen reeds is het bewijs, dat Liszt nooit die Don Juan geweest kon zijn, waarvoor hij vaak wordt uitgegeven: Don Juan liet door zijn dienaar een lange lijst van zijn veroveringen wereldkundig maken. 'Over Marie d'Agoult kennen wij van Liszt slechts enkele gezegden, die wel is waar niet steeds vleiend zijn, maar toch zeer discreet blijven . Van Liszt's verhouding tot vorstin Wittgenstein be* zitten wij inderdaad van zijn hand een twee lijvige deelen om* vattende briefwisseling (waarin de antwoorden ontbreken en nog voor vijftig jaar onder zegel staan), maar ieder weet, dat een briefwisseling nog niet de avontuurlijke liefde zelf is en dat jzij wel een romantisch, maar daarom nog geen noodzakelijk duidelijk beeld geeft van een verhouding. Vinden wij van Liszt weinig persoonlijke uitlatingen over de vrouwen die hjj bemind heeft, ook uit de herinneringen van tijdgenooten is het minst duidelijke beeld, dat ons van Liszt bewaard is gebleven, juist dat van Liszt als minnaar der vrouwen. Men moet niet lezen wat zij zeggen, die hem onder haar amants hebben gehad, en die, na zijn ontrouw, niets beters te doen wisten dan boeken over hem te schrijven, waarin zij hem als woedende Maenaden ver* scheuren. Ook niet hen, die zelfs den abbé Liszt nog willen ge*

25

25

Sluiten