Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profiel van zijn grooten voorganger zijn naam heeft gekregen, in Florence.

De 26=jarige Liszt had in 1837 in de „Gazette Musicale" ge* schreven:

„Mijn grootste ambitie is om aan de pianisten, die mij op* volgen, eenige nuttige wenschen na te laten, de sporen van verzamelde kennis; om een boek na te laten, dat in een waar* digen vorm getuigen zal van den arbeid en de studie van mijn jeugd"

Dit boek heeft Liszt niet geschreven; *) doch de oude Liszt heeft de belofte van den jongen schitterend ingelost met zijn hoog opgevatte paedagogische arbeid, verwerkelijkt in de phalanx van ideale virtuozen, die zijn genie aan het nageslacht heeft gegeven, en die hij in zijn testament de opdracht vermaakt „het werk voort te zetten, dat wij begonnen zijn."

x) Wel is Liszt aan een leergang in drie deelen begonnen, doch het plan werd niet verwerkelijkt, en het gedeelte, dat klaar kwam, is door een leerlinge op een zonderlinge manier ontvreemd en spoorloos verloren gegaan. Men leze daarover wat Gottschalg schrijft in zijn „Liszt in Weimar".

34

34

Sluiten