Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

universeel kunstwerk van te maken met behulp ook der schil* derkunst en het gesproken woord en bood hem 20.000 thaler voor een diorama, dat daarbij vertoond moest worden. Doch dit plan — vóór Wagner! — verwerktelijkte zich niet en er ont* stond later de Dante*Symphonie uit. Liszt was onmiddellijk ge* fascineerd door het wezen en den geest van deze vrouw. Na zijn reis naar Constantinopel, brak hij zijn virtuozenloopbaan af en keerde naar Woronice terug naar zijn „prachtexemplaar van geest, ziel en verstand", zooals hij haar noemde. Of in zijn liefde voor vorstin Wittgenstein de zinnen ook meegesproken hebben, zou men haast betwijfelen. Hij noemt één keer haar armen, doch het zijn „de armen van Minerva"; een betiteling, ridikuul als een phrase wanneer het niet echt gemeend was.

Zij van haar kant is niet minder door Liszt geboeid. In de voorname idealistische beschouwing der dingen ontmoeten zij elkaar. En wat misschien de meest beslissende factor van haar invloed op Liszt heeft uitgemaakt: door haar religieuse ver* eering voor de kerk komt Liszt's eigen, sinds zijn jeugd wat ingesluimerd geloof, in de roeping van de religieuse kunst weer tot ontwaken. Zij neemt spoedig aandeel in alles, wat hem bezig houdt.. Als zij hoort van zijn boek over de zigeuners, helpt zij hem, door ter eere van zijn verjaardag een zigeunerfeest op haar landgoed te organiseeren. Liszt woont van October tot eind Januari 1848 bij haar. Dan, als Liszt weer naar Weimar moet terugkeeren, om zijn dirigentenverphchtingen na te komen, be* sluit zij, hem te vragen haar te trouwen; zij wilde haar huwelijk voor hem ontbinden en hem voortaan toebehooren. Zij gelooft, dat de kerkelijke moeilijkheden, die zoo al niet een scheiding, dan toch een nieuw huwelijk in den weg staan, te overwinnen zijn. Zij had n.1. uitgevonden, dat een paragraaf van het ker* kelijk recht een nieuw huwelijk toelaat, wanneer het eerste huwelijk door een minderjarige en tegen haar wil was gesloten.

Besloten wordt, dat vorstin Wittgenstein met haar dochtertje een badkuur zal voorwenden om naar West*Europa te komen en Liszt neemt zijn vriend Lichnowsky in het geheim, die zijn nabij de Russische grens gelegen kasteel ter bescliikking stelt. De vlucht is bepaald voor den zomer van 1848, als Liszt zijn dW* gentenwerkzaamheid in Weimar heeft beëindigd en naar Oos* tenrijk kan komen om haar op te wachten. Om bestaansmid* delen te hebben, daar haar vermogen wordt vastgehouden door haar echtgenoot, verkoopt zij een harer landgoederen, dat 1 mil* lioen roebel opbrengt. Inmiddels breekt in Duitschland de reyo* lutie van 1848 uit. De Russische grens wordt gesloten. Veertien dagen duurt de tocht van Carolyne met haar dochtertje en een goevernante. Het gelukt haar de grens te overschrijden, opge*

87

87

Sluiten