Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en papieren, waaronder zich het onvoltooide oratorium „St. Sta* nislaus" en zijn laatste compositie, het klavierstuk „En rêve" bevonden. Zij stierf 7 Maart 1887. De gedenksteen op haar graf, gelegen in het kleine Duitsche kerkhof bij de St. Pieter te Rome, vermeldt als inschrift: „Aan gene zijde is mijn hoop."

Haar dochter Marie, vorstin von Hohenlohe, stichtte in de Weimarsche Hofgartnerei een Lisztemuseum, dat daar nog he* den ten dage gevestigd is en een vrijwel volledige verzameling Lisztiana bevat: de zalen doorloopend ziet men Liszt's geheele leven voor zich. Verder schonk zij 70.000 Mark voor een „Liszt* stiftung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins", die nog heden ten dage voortgaat een volledige uitgave van Liszt's wer* ken bij Breitkopf en Hartel te verzorgen.

115

Sluiten