Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Niet de bewoners der gehuchten, doch de respectievelijke gemeenten zijn de gemeenschappelijke eigenaars van dergelijke gemeene gronden.

Ten slotte vatten we de geschiedenis der gemeynten nog eens kort samen.

Onder invloed der Frankische rechtsideeën werden de woeste gronden en bosschen, die tot dan toe als „niemandsland" waren beschouwd, eigendom der koningen. Het leenstelsel bracht ze gedeeltelijk in handen van tal van grootere en kleinere „heeren", die zich ook nog veel grond van de bewoners wisten toe te eigenen. De veelvuldige „uitgiften" in de 13de en 14de eeuw hadden slechts formeele beteekenis. Met het doel cijns te laten betalen werden de bestaande gebruiksrechten slechts officieel erkend.

Van de Spaansche overheerschers ging de oppereigendom over op de Staten-Generaal en ingevolge het Barrière-tractaat in 1715 ook op Pruisen en Oostenrijk.

Door de eeuwen heen bleef die eigendom steeds aan beteekenis verliezen tenbate van de gebruiksrechten. Zoo waren de eigendomsrechten zoo goed als fictief geworden, toen de invoering van het Fransche recht in deze streken die gronden tot gemeentegrond verklaarde.

Sluiten