Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

Het aantal H.A. gemeentegrond, dat door de verschillende pachters geëxploiteerd wordt in Horst.

Aantal Aantal Aantal Aantal

hectaren pachters hectaren pachters

0— 1 11 15—16 2

1— 2 45 16 —17 1

2 — 3 64 17 —18 2

3 — 4 32 18 — 19 2

4 — 5 19 19 — 20 0

5 — 6 8 20 — 21 1

6 — 7 8 21— 22 0

7 — 8 3 22 — 23 1

8 — 9 2 23 — 24 0

9 — 10 1 24 — 25 1 10 —11 3 31— 32 1 11—12 1 37—38 1

12 — 13 2 40 — 41 2

13 —14 2 53 — 54 1 14—15 2 146 — 147 1

In de meeste gemeenten is zoowel veel in groote als in kleine perceelen verpacht, zooals in Venray, Sevenum en Echt. Andere gemeenten weer stichtten zelf boerderijen om die daarna te verpachten; Maashees is daarvan wel het beste voorbeeld.

Het zijn vooral oorzaken van economisch-geographischen aard, die het verschil veroorzaken, maar ook de zienswijze van het gemeentebestuur, ja van een invloedrijk persoon, en min of meer toevallige oorzaken kunnen het beïnvloeden.

In Bergen was het vooral de bodemgesteldheid, die er ontginning in 't klein onmogelijk maakte. Voor de ontwatering der laagveen- en moerasgronden waren vrij kostbare werken noodzakelijk. Bovendien waren de gemeentegronden er te uitgestrekt en te afgelegen om binnen afzienbaren tijd door de boeren in beslag te worden genomen. Ook waren deze er destijds te weinig welvarend en vooruitstrevend.

Horst daarentegen bezat veel lage tot middelhooge heiden, die weinig kostbaar in kuituur zijn te brengen. Ook waren ze vooral in het noordelijk, oostelijk en zuidelijk deel der gemeente niet ver verwijderd van de boerderijen. Alleen in de Peel in het westen werden de verst afgelegen gronden, + 850 H.A., waarbij 700 H.A. hoogveen, verpacht in 3 complexen. Vroeger was reeds 400 H.A. hoogveen verkocht. Twee kapitalistische ontginningen

Sluiten