Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

Landgebruikers, wier hoofdberoep landbouwer is, met 1 H.A. en meer land in de landbouwgebieden van Noord-Brabant en Limburg.

| GeëxploiAantal landgebruikers. teerde opper-

vlakte in H.A.

. 1910 | 1921 1910 1 1921

Noord-Westelijke / 1— 5 H.A. 2.273 2.424

zeekleigronden. I 5-10 1.531 1.807

Land van Heusden I 10—20 „ 1.461 1.615 ! !Ü

en Altena. ( 20—50 „ 963 953 x

Maaskant. j 50—100 „ 212 187 § §

Westelijke zand- ( .ó. >ö

gronden. x '00 e. m. ,, 11 18 00 I *

6.451 7.004 I

Land van Cuyk. / 1—5 H.A. 7.794 7.975

Meierij. L 5—10 „ 8.074 8.339 "S H

Zuidelijke en I 10—20 „ 3.401 3.508 X j ^

Oostelijke \ 20—50 „ 356 400 l i

zandgronden, F 50—100 „ \ 8 36 8 $

* 100 e. m. ,, J 4 16 " \ "

19.637 20.274

/ 1—5 H.A. 4.597 4.252

\ 5-10 „ 1.554 1.564 ! ^

Zuid-Limburg. I 10—20 „ | 770 745 1 ^

\ 20—50 ,, 333 258 g £

I 50—100 „ 84 66 5 5

\ 100 e. m. „ ! 7 j 3

7.345 6.888

/ 1—5 H.A.' 5.993 5.823

\ 5—10 „ 2.177 2.601 I ] 4

Noord-Limburg. 1 10—20 „ 919 1.169

1 20—50 „ ! 265 307 i |

f 50-100 „ 19 ar,; 5 g

\ 100 e. m. „ 6 16

9.379 9.947

De gemiddelde grootte der bedrijven is in deze streken gestegen, terwijl ze overigens in ons land daalde. Ze was in:

1910 1921 Noord-Brabant 8.10 H.A. 8.24 H.A. Limburg 5.96 „ 6.26 „

Nederland 11.66 ., 10.89 .

Sluiten