Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

HOOFDSTUK VI. De gemeentegronden in de XIXde Eeuw.

Ontginning in het algemeen, bldz. 68. — Verdeeling der gemeentegronden, bldz. 74. — Verkoop en verpachting, bldz. 77. — Het gebruik, bldz. 84. — Gemeentegrond en industrie, bldz. 86.

HOOFDSTUK VII. Het bloeitijdperk der ontginning en de gemeentegronden.

Ontginning in het algemeen, bldz. 90. — Het gebruik der gemeentegronden, bldz. 97. — Verkoop en verpachting, bldz. 98. — Exploitatie door Duitschers in de grensgemeenten, bldz. 108. — Invloeden op den voortgang der ontginning, bldz. 109. — De hoofdvormen van ontginning, bldz. 111. — Invloed der ontginning op den landbouw, bldz. 116. — Gegevens van de controle der grondbelasting, bldz. 126.

HOOFDSTUK VIII. Gemeentelijke grondpolitiek.

Verkoop, bldz. 128. — Verpachting, bldz. 133. — Exploitatie door de gemeente, bldz. 140. — Is gemeentelijke eigendom der woeste gronden oneconomisch, bldz. 143.

HOOFDSTUK IX. Bebossching door de gemeenten.

Het nationale boschbezit, bldz. 148. — De maatschappelijke waarde, bldz. 150. — De overheid en het bosch, bldz. 151. — Het gemeentebosch, bldz. 153. — Staatsbemoeiing met gemeentelijke bosschen, bldz. 154. — Staatshulp voor de bebossching van gemeentegronden, bldz. 156.

HOOFDSTUK X. Bijzondere maatregelen ter bevordering der ontginning.

Gebrek aan cultuurgrond, bldz. 166. — Stichting van boerderijen op woesten grond met rijksvoorschot, bldz. 170. _ Eigen Erf in Limburg, bldz. 176. —' Mislukte pogingen tot verhooging der bodemproductie en tot landverschaffing, bldz. 179. — Ontginning en bestrijding van werkloosheid, bldz. 181. — Ontginningsmaatschappijen, bldz. 183. — Stedelijke vuilverwijdering en ontginning, bldz. 185. — De stichting van nieuwe dorpen, bldz. 187.

Sluiten