Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit laatste neme men met den gebruikelijken korrel zouts, niet letterlijk. Toch verdiende de herdenking van het ontzet van Leiden wel een nationale (landelijke, zeggen de taalbedervers) feestdag te zijn. Want het is voor het gansche vaderland van de allergrootste beteekenis gebleken en het is deze waarheid die wij ons allereerst voor den geest willen roepen. Daarna, terwijl wij ons in Leidens strijd en zegepraal verdiepen, betalen wij den tol onzer dankbare bewondering aan de mannen en vrouwen, die de stad voor den Prins en de goede zaak hebben behouden. Ziedaar meteen hef dubbele plan van dit boekje den genegen lezer ontvouwd.

De Academie te Leiden, herbouwd in het jaar 1617.

Sluiten