Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gespeeld misschien met de bekorende gedachte aan vrijheid ... maar het nooit in zijn diepste hart gemeend. "Wat nu zijn zinnen gebannen hield, wat ze daareven had bespied, toen hij Dolly's mooie jonge lichaam in zijn armen greep, was, hoe machtig en onontkoombaar ook, geen gevoel-voor-het-leven. En in een schuilhoek van haar herinnering lag reeds bezonken wijsheid gereed: een man was zoo anders, dan een vrouw, in de dingen der hef de. Het lag in den aard van den man om naar meer dan eén vrouw te verlangen ... en waar had ze gelezen, dat een man zoo licht een pooslang ontrouw kan zijn... en dan toch van zijn vrouw, van zijn gezin kon big ven houden? O, als ze den moed en de kracht maar kon vinden om te zwijgen en te wachten, dan zou hij vanzelf terugkomen bij haar en het kind... Het kind ... waarvan hij toch hièld ... ook nü nog, al was hij voor zijn vrouw koel en onverschillig geworden; misschien wel niet altijd met de wijze en toegewijde liefde van andere vaders, maar toch met zooveel teederheid en trots, dat ze er nimmer aan hoefde twijfelen.

Het kind 1 Ook waar 't het kind betrof, had ze verkeerd gedaan en gefaald... en het moest tot dezen vreeselijken avond komen eer ze het besefte; ze had gemakzuchtig gemeend, dat het hém even licht moest vallen als haar, om zich voor het kind op te offeren, om terwille van het kind van vele tot gewoonte ge88

Sluiten