Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze dan gemeend: „Zoo iets zal óns nooit overkomen ... , Onzinnig, zoolang als ze aan Herbert's trouw was blijven gelooven... zelfs toen ze iets begon te merken van zijn aandacht voor het coquette kind, had ze gedacht aan flirt, verliefdheid ..., maar dat andere nog niet toe willen laten in haar denken... Ennu, opeens had ze de genadelooze werkelijkheid ontdekt: 't leven draaide immers daarom ... 't ging in de wereld om niets anders 1 Al die boeken daar in Herbert's boekenkast, die rijen gele en bruine banden, behelsde niet elk de geschiedenis hoe een man zijn vrouw of een vrouw haar man bedroog? De comedies en de opera's ... de zeldzame, die ze de laatste jaren gezien had ... werd er niet altijd, soms als iets treurigs, maar veel vaker als iets onweerstaanbaar comisch, huwelijksbedrog in uitgebeeld? Was misschien elk naar den schijn gelukkig huwelijk een huichelachtige vertooning ... van één der beide partijen of van allebei? 't Gaf haar opeens een wrangen troost om dit te denken, ze had den laatsten tijd zoo vaak bitter en heftig benijd, wanneer ze getrouwde menschen innig gearmd, of in warm kameraadschappelijk gesprek naast elkaar zag gaan; ze had Herbert's koelheid en onverschilligheid nooit zóó kwellend gerealiseerd, dan wanneer een der jonge vrouwen uit haar omgeving overmoedig pronkte met jong huwelijksgeluk ... Nu leek het verzachting voor het

Sluiten