Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

30 —. Kinderdeuntjes uit grootmoeders tijd. UtTech'tj^rd^rHaanr

[1922]. [24] blz. Geïll. geb. 2.50. zelfde met muziek o. d. titel Kinderliedjes uit grootmoeders tijd ; pianobeg. van A. de Jong. geb. 2.90.

Onze kostelijke speel versjes frisch en aardig in beeld gebracht. 4-8 j.

31 Cramer-Schaap, D. A. Het duveltje en de prinses; geïll. door Rie

Cramer. Utrecht, W. de Haan. [1924]. 40 blz. Geïll. geb. 1.50.

Ook in de poppenwereld heerscht bedrog en het arme slachtoffer, de bevroren prinses, vindt gelukkig een trouw ridder die haar hartje door zijn goede daden verwarmt en haar het leven hergeeft. 7-0 j.

32 Cunnington, Susan. Verhalen uit Dante; [u. h. eng. vert. en]

bew. door H. M. Leopold; platen van Evelyn Paul. Zutphen, W. J. Thieme en cie. 1924. 265 blz. Geïll. ing.3.90. geb. 4.90.

Na een inleiding over Dante's leven en tijd, worden in dit boek de levensgeschiedenissen van de voornaamste personen uit de goddelijke komedie verhaald en krijgen we begrip van middeleeuwsche problemen en opvattingen. 16 j. en ouder.

33 Dana, A. Jan Jansen en z'n vriend; geïll. door J. G. Kesler.

's Gravenhage, D. A. Daamen. [1923]. 116 blz. Geïll. ing. 1.25. geb. 1.95.

Het is te laat als Jan Jansen bemerkt dat zijn tekort aan plichtsbetrachting hem van zijn dierbare konijnen berooft; zijn oprecht berouw en de moeite die hij zich getroost om zijn lievelingen voor den dood te behoeden brengen hem in nauwer kontakt met een vriendelijke notarisfamilie waardoor zijn lot een gunstigen keer krijgt en hij een betrouwbaren vriend rijker wordt. 11-14 j.

34 Dafoa, D. Het leven en de wonderbare lotgevallen van Robinson

Crusoë; u. h. eng. vert. en bew. door Nellie van Hichtum; geïll. door P. Dom. Arnhem, H. ten Brink. [1923]. 234 blz. ing. 1.75. geb. 2.90.

Vlotte bewerking van Robinson's overbekende lotgevallen, met zijn zelfontwikkeling en gehechtheid aan Vrijdag als middelpunt. 12-16 j.

35 Doorman, Christine. Mijn Italiaantjes; geïll. door J. J. Midderigh

en J. Bernardina Midderigh-Bokhorst. Haarlem, J. W. Boissevain en co. [1922]. 106 blz. Geïll. geb. 2.75.

De harpspeler, die hemelliederen aan zijn gouden instrument ontlokken kan, vertelt van zijn Italiaantjes omdat hij in hen allen „iets van dat heele mooie, dat de liefde is", vond. 9-12 j.

36 —. IJslandsche sprookjes; platen van J. Bernardina Midde¬

righ-Bokhorst. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1924]. 104 blz. Geïll. geb. 1.50. (Voor 'tkleine volkje — nr. 26).

Loon naar werken blijkt ook het hoofdmotief in deze tooversprookjes te zijn die in overoude tijden ontstonden toen trollen en elven, heksen en kabouters, een groote rol in het menschcnleven speelden. 8-11 j.

Sluiten