Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beurt moest krijgen. Zij wou Truitje niet laten voortpraten over het kind. Ja, zij vond ook wel dat Zonnie lang weg bleef en weinig schreef, maar zelf klagen of aanmerkingen op haar lieveling gedogen, dat nooit! Een oude vrouw wordt zoo licht zelfzuchtig. Zij gunde het kind toch van harte afleiding in de groote stad en die vroohjke omgeving, waar een mooi lief meisje in één dag meer beleeft dan buiten in een maand.

Dapper bestreed Oma haar verlangen, heldhaftig moedigde zij het kind aan, te blijven zoolang ze er lust in had. Eéns zoo zoet na het gemis, zou het bijzijn haar lijken,

Maar nu begon het haar toch wel teleur te stellen dat er nog geen belofte van wederkeer kwam.

Eiken dag verzon zij een nieuwe verrassing. De vaasjes, blauw met rozen weerschijn, die het kind zoo mooi vond, had zij besteld. De ingenaaide boeken, die, stukgelezen, in het kastje stonden,

7

Sluiten