Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen enkel woord zinspeelde Zonnie ooit op liefde. Zij lachte alle jongens uit en dacht aan geen trouwen, beweerde het kind en Oma was te argeloos om ooit te vermoeden dat Zonnie haar een hartsgeheim verzwijgen kon.

Maar toen het kind, na zes weken, nog niet over thuiskomen repte werd Oma toch wat minder gerust. Wie weet met welk verhaal van liefde Zonnie thuis zou komen? Op het haardkleed zou zij aan Oma's schoot knielen en haar het zoet geheim fluisterend vertéllen. In den schemer van den grijzen Maartdag, in den rooden gloed van het haardvuur — o zoo duidelijk zag Oma het romanesk tafereeltje! — zou het kind haar blauwe hemeloogen ontroerd opheffen tot de grootmoeder die haar opgevoed en geliefd en gekoesterd had en haar zegen vragen. En Oma's handen zouden beven, terwijl zij rustten op het goudblond hoofd van haar lieveling. En aan haar eigen eenzaam-

10

Sluiten