Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sproken had tot de niet meer jonge herderin.

Toen zij wat laat in de eetkamer kwam voor het ontbijt, kwam Martha haar tegemoet met tranen in de oogen.

Herman keek ernstig en teleurgesteld.

Waarom drukte Martha haar hand nu zoo? Waarom waren Martha's lieve oogen zoo droef?

— „Thily, zal je sterk zijn? Willy schrijft —"

Martha kon het niet uitspreken. Schreiend reikte zij haar een brief. Willy schreef dat hij verloofd was met een jong meisje, dat hij bij zijn moeder had leeren kennen. Zijn lieveling was pas achttien jaar. Mocht hij haar zijn vrienden komen voorstellen, dien middag? Zeker zouden zij met haar ingenomen zijn.

Thily liet het briefje in haar schoot vallen. Haar witte lippen vonden geen woord.

Martha nam den brief en vouwde het velletje om.

29

Sluiten