Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want zij zag er uit als een ragebol. Zeker weer met de banden in 't haar gewoeld? — Dat moest zij toch afwennen eer zij trouwde.

Schouderophalend, bleef Bertha lezen. Juist een bladzij over liefde, hoe zij zich die toen voorstelde. Ondanks het hinderlijk bijzijn van bazige tante Agneta droppelden onverhoeds tranen op het dagboek neer.

Tante Agneta zag de tranen, de roode gezwollen oogleden — zij zag altijd alles — en bitste dat Bertha zoo niet kon uitgaan met haar aanstaanden man. De menschen zouden denken dat zij hadden gekibbeld. Gedienstig schonk zij water in de waschkom en goot er een scheut boorwater in.

Bertha stampvoette van ongeduld, tot tante Agneta de kamer uitging met een verwijt over dat slecht humeur, dat ook niet prettig voor Herman zou zijn.

Hartstochtelijk snikkend, lei Bertha

60

Sluiten