Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tranen en 't was haar of zij bezoedeling wegspoelden. Zq vloeiden nog toen er aan de deur werd geklopt.

't Was Herman, te correct om de slaapkamer van zijn meisje te betreden. Met ingehouden woede trillend in zqn stem, riep hij haar ter verantwoording, wijl zij nu nog niet klaar was voor de wandeling.

Was hij binnengekomen toen hij zqn meisje hoorde schreien, had hq haar warm en troostend in beschermende armen gekoesterd, wellicht was haar drang naar teederheid de sterkste geweest. Maar hij ging boos heen toen hq haar door snikken verstikte woorden niet kon verstaan.

Langzamerhand kwam zij tot bedaren. Zij dompelde haar kloppend hoofd in het koele water, bief het dagboek tot haar lippen en drukte er een kus op.

Haastig, alsof er geen minuut viel te verhezen, schreef zq Herman dat zij

62

Sluiten