Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uit het tuintje kwam de frissche lentegeur van knoppend groen en de melodische lentezang van een merel.

Het brandend hoofd diep in het koele kussen, de gloeiende oogen dicht, lag zij te luisteren naar den vogel, in te ademen de zachte lucht. Zij verwonderde zich over haar moed, den band, die haar al lang knelde, opeens te verbreken. Nu was zij weer vrij! En ondanks haar pijn ademde zij ruimer.

Zij was nog jong genoeg om zich te bekwamen in 't een of ander vak, dat haar in staat zou stellen, uit huis te gaan.

Tante Agneta kon voor Vader blijven zorgen en haar bazige vitlust botvieren aan de meiden.

Als Herman nu maar geen moeite deed om haar weer te zien! Maar dat deed hij niet. Hij schreef een koel-correot briefje, waarin hij zqn leedwezen betuigde over haar onverwacht en ongemotiveerd besluit. Hij hoopte dat het

64

Sluiten