Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is geen tijd meer om nog eens naar den

Hemel te gaan, ge weet Sint-Pieter houdt den Hemel voor geen duivenkijker; daarbij de oven » koud en er is geen suiker meer. En hier in Oe stad slaapt eikendeen, en 't is zoowel voor U ab voor mij verboden, menschen te wekken, en daarbij ook alles is uitverkocht."

Sinter-Klaas streek hierbij peinzend over zijn vier keeren gerimpeld voorhoofd, waarnevens ook al krollekens blankten, want zijn baard begon van onder zijnen schoonen hoed.

Ik moet u niet zeggen hoe Ceciliatje stilaan veel verdriet kreeg bij al die woorden. Het rijkelijk schip zou bij haar niet komen stranden! Jbn plots schoot er iets blinkend in haar gedacht. Ze deed de deur open, en stond in haar stuk hemdeken op den dorpel. Sinter-Klaas en Zwarte Piet verschoten Kjk konijntjes. Doch Ceciliatje maakte eerbiedig een kruisken, trapte met haar Woote voetjes m de sneeuw en ging tot den Heiligen Kindervriend. „Dag menheer de SinterKlaas, stamelde het kind. „Alles is nog niet uitverkocht... Bij Trientje Mutser staat er noe een groot chocolade schip van de Congo ... Toen ze de blaveturen vóór de venster hone, stond het er nog. Ik heb het gezien!"

Van zijn alteratie bekomen, riep Sinter-Klaas verheugd: „Ziet g' het wel, alles is niet uitverkocht! Naar Trientje Mutser! Naar Trientje ... Maar ach! .... en zijn stem bibberde mistroostig, „wij mogen niemand wekken."

„Ik ook niet, Sinter-Klaas?" vroeg het kind.

9

Sluiten