Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klaas; en Zwarte Piet liet zich meeslijpen met den staart van 't ezeltje vast te houden. De maan ging open; een zacht groot licht viel in vonkelende regenboogkleuren over de besneeuwde wereld, Sinter-Klaas groette naar de aarde, trad binnen, en weer was het gewone groenmaneschijne nacht.

Ceciliaatje meende te gaan weenen. Zwarte

Piet of de goede Heilige hadden het schip niet gebracht, 't Lag niet op het kussen.

Maar ziel Wat geluk, het schip „de Congo"stond daar, daar in de koude assche, zonder kneus of berst, glanzend van zilver, en wel voor centen witten wat smorend uit zijn twee schouwpijpen! Hoe kon het zijn! Hoe was dat zoo stil gebeurd?...

Dat weet nu juist niemand, dat is de kundig" heid en 't glanzend vernuft van Zwarte Piet, en dat leert hij aan niemand voort.

15

Sluiten