Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jo ging terug naar boven en zocht in de oude, eiken, acnteroverhangende kast.

Uit een hoedendoos haalde zij een wollen jakke, en viel toen bijna van haar zeiven van wat zij daar zag. In de hoedendoos lag het mombakkes met den gepuisten, gevernisten, ingedeukten patatneus.

Jo ratelde een vloek.

„Wat is 't?" vroeg de schrijnwerker verbaasd, gereed de nagel in de kist te kloppen.

Jo kreeg plots een gedacht, een vrceseluk wraakgedacht.

„naai een gias water of ik sterf ."kreunde ze.

De schrijnwerker ritste naar beneden, en Jo klauwde rap het mombakkes vast, onende de kist. en

zette het masker op Philomènes dood gezicht.

Ze deed de kist weer toe.

„Z* heeft als een huichelaarster geleefd, zoo moet z' ook in 't graf! en in 't laatste oordeel verschijnen!"

De schrijnwerker kwam rap terug met water.

,/t Is al over," zei Jo.

„Hei da's goe!" zei hij, „want koude schellevisch is slechter dan zeep!" En met groote rapte sloeg hij de nagelen in de kist.

aa

Sluiten